Adresse til lokalet:

Postadresse: Postboks 10, 2337 Tangen.
Besøksadresse: Refling Hagens Vei 49, 2337 Tangen

Styret:

Tittel: Navn: Mobil: E-post:
Leder Bjarne Højsgaard Christiansen 481 35 820 bjarne@tangensamfunnshus.no
Nestleder / sekretær Heinz Kruse 924 16 824 heinz@tangensamfunnshus.no
Kasserer Terje Ingjerd
Styremedlem Kate Langberg
Styremedlem Tore Lundquist
Varamedlem Helge Dahlen
Varamedlem Jan Myrvold
Varamedlem Børre Nordsveen
Valgkomite leder Viggo Enger
Valgkomite Jan Ole Tyseng
Valgkomite Oddny Buseth
Revisor Åse Vestli
Revisor Kåre Nilsen
Forretningsfører Kjell Stråbø 97551323 kjell@tangensamfunnshus.no